Александър Въчков

Александър Въчков е роден в София през 1968 г. Завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националната художествена академия. Доктор по изкуствознание. Работи в областта на историята, военния костюм, илюстрация и оформление на книги, рисува комикси....