Християн Облаков

Роден съм на 15 март 1989 г. във Варна. В периода 2003-2008 г. учих в профил „История и цивилизация” при НГХНИ „К. Преславски”. Именно в този времеви отрязък започнах да се интересувам живо от миналото на родния ми...