2018
2018

Премиера на „Зове овцете Си по име“ на Теодора Димова

Зове овцете си по име – книга с християнски есета Нашето отношение към Христос не може да бъде друго, освен творческо и непрестанно ново, обновяващо се, изненадващо – като душата на дете. Творчеството винаги е движение по пътя,...

Теодора Димова

Теодора Димова е българска писателка и драматург. Понастоящем работи в редакция „Радиотеатър“ на БНР. Завършила е английска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”. Автор е на 5 романа. Романът й “Майките” (2005)  печели голямата награда на конкурса “Развитие”...