2018
2018

Светослав Иванов

Роден 1983 г. в София. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Журналистика“. Специализирал е в Организацията на Обединените нации в Ню Йорки Женева през 2012 г. През 2018 г. завършва специализирана програма по “Negotiation Mastery” (Майсторство в преговорите) в Harvard Business School....