Нуша Роянова

Нуша  Роянова е родена в София 1969 г. През последните 10 години работи като художник и графичен дизайнер в България и САЩ. В САЩ работи по много проекти и илюстрира книжките Francy the Exercising Pig от Lily Еrlic...