Нора Гавазова – Детската къща

Родена 1982 г. във Варна. Завършила магистратура по социална антропология и следдипломна квалификация по детско-юношеска терапия и педагогика в Берлин. Участник в Internation Study Group Reggio Emilia 2018. Нора е основател и управител на „Детската къща“ Варна, детски...