Валери Станков

Валери Станков е роден на 5 март 1956 година в град Варна. Основно и средно образование завършва в родния си град, а диплома за висше образование, специалност “Руска филология”, получава в Шуменския университет “Константин Преславски”. Женен, има трима сина...