2018
2018
30.05.2018 12:30-13:30
Георги Бърдаров гостува в IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", съвместно със VII СУ "Найден Геров"

Георги Бърдаров гостува в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

Срещата започва в 12:40 ч. и продължава до 13:40 ч.

Погледни още...